logo

Letecká škola

Průkaz způsobilosti soukromého pilota (vrtulník)

Požadavky:

- minimální věk žadatele o PPL(H) 17 let. Před dovršením 18 let musí mít souhlas zákonných zástupců.

- žadatel o PPL(H) musí nalétat 45 letových hodin jako pilot vrtulníku (5. hodin může být vykonáno na trenažéru nebo letovém simulátoru

- úlevy: držitelé průkazu způsobilosti pilota letounů, ultralightů, UL vrtulníků, gyroplánů, kluzáků, motorizovaných a motorových kluzáků si mohou započítat 10 % své celkové doby letu ve funkci velícího pilota takového letadla, nejvýše však 6 hodin do celkového počtu letových hodin k získání PPL(H).

- před prvním samostatným letem musí mít žadatel potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy vydané ÚLZ (vstupní prohlídka v Ústavu leteckého zdravotnictví) a Všeobecný průkaz radiofonisty (vydaný Českým telekomunikačním úřadem)

Typ vrtulníku pro výcvik: Schweizer S-300 CBi

Cena za jednu letovou hodinu bez DPH je 7 000 Kč