logo

Letecká reklama

Jako první uvádí společnost HELIWORK CZ, s.r.o na reklamní trh v České republice

UNIKÁTNÍ FORMU LETECKÉ VRTULNÍKOVÉ BANNEROVÉ REKLAMY, KTERÁ JE V ČESKÉ REPUBLICE NAPROSTOU NOVINKOU A V OBLASTI REKLAMY JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOSTÍ JAK JEŠTĚ LÉPE A VELMI EFEKTIVNĚ ZVIDITELNIT VAŠI SPOLEČNOST

Letecká reklama Reklamní banner o velikosti až 1500 m2 ( cca 25x60 m nebo 27,5x 55m )

Využitelnost letecké vrtulníkové bannerové reklamy je zejména nad většími městskými aglomeracemi, při různých sportovních a kulturních akcích ( sponzoři) - stadiony, horská střediska, letoviska, závodní okruhy, hudební festivaly, veletrhy, komunikace a jiné. Tyto reklamní bannery jsme mohli doposud vidět u menších letadel a samozřejmě v daleko menších rozměrech. Nevýhodou je nesrovnatelně menší rozměr reklamy. Menší rychlost helikoptéry prodlužuje čas vnímání obsahu velkoplošného reklamního banneru. Banner o velikosti 1500m2 vlečený pod helikoptérou je viditelný na vzdálenost 15-20km a čitelný v závislosti na velikosti a grafickém zpracování loga či textu do 5km. Proto si vrtulníková letecká reklama získala své místo na trhu a tím se stala soustem reklamního průmyslu u mnoha společností. Výzkum již ukázal, že jde o jednu z forem reklamy, která umožňuje poskytnout daleko větší procento informací na počet obyvatel než u standartních typů jako je např. reklama v tisku , televizi a rádiu.

"Proč vrtulníková bannerová reklama ? Stačí jeden příklad..."

Když byla zahájena v Americe jedna z loterií v roce 2008, bylo vyčleněno na leteckou reklamu 6 % z plánovaného rozpočtu. Následná studie o dopadu této reklamy u obyvatelstva prokázala, že se o loterii dozvěděli z následujících typů médií:

U dotazovaných 2 194 lidí bylo zjištěno:

Technická specifikace reklamy

Jedná se o reklamní banner , který lze "opakovaně" využít k různým celoročním nebo výročním a jiným cíleným akcím. Rozměry banneru jsou limitované pouze jeho maximální velikostí. Nejpoužívanější rozměr je 1500 m2. Samotný reklamní banner je vyroben u našeho zahraničního partnera. Výroba reklamního banneru včetně dodání trvá zhruba 4 - 5 týdnů. Banner je speciálně vyroben z lehkého a odolného polyesteru a s patentovanými bezpečnostními prvky, které zaručují požadavky na letovou bezpečnost a způsobilost požadovanou Úřadem civilního letectví České Republiky.

Provozní podmínky

Pro vlekání těchto bannerů má naše společnost proškoleného operátora, který je zodpovědný za dodržení letové způsobilosti banneru, včetně jeho přípravy ke každému letu. Zodpovídá za správnou funkčnost všech bezpečnostních systémů banneru včetně předepsaného balení a skladování.

Operátor garantuje životnost banneru 90-100 letových hodin. Rozložení banneru a vzlet s ním bude prováděn z ploch, které budou splňovat základní bezpečnostní požadavky pro provedení vzletu a přistání s bannerem. Optimální výška provedení letu s bannerem je 300m nad zemí. Tato výška je zároveň minimální výškou pro lety nad hustě zastavěnými oblastmi kdy je splněn požadavek Úřadu civilního letectví pro tyto lety v České Republice. Pro účely letecké bannerové reklamy budou využívány dvoumotorové vrtulníky BO 105, které splňují bezpečnostní požadavky pro lety nad hustě zastavěnými oblastmi.

Letové provozní podmínky

Vlekání banneru vrtulníkem je přípustné ve dne za dohlednosti min. 5 km a výšce spodní základně oblačnosti min. 450 m. . Maximální povolená rychlost větru pro vlekání banneru je 40km/hod.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni vypracovat konkrétní cenovou nabídku dle Vašich požadavků a představ.