logo

Hasební speciál LIQUID 500

Představujeme Vám hasební speciál společnosti HELIWORK CZ, s.r.o., která na palubu vrtulníku BO 105 zabudovala jedinečné zařízení svého druhu LIQUID 500, jehož aplikace byla po dlouhé týdny testována přímo s hasiči.

Zařízení LIQUID 500 z citovaných provedených testů vyšlo lépe jak na výbornou a svoji účinností tak předčilo i nejsmělejší přání konstruktérů společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. . Je však skutečností, že jen reálná praxe a operativní nasazení vrtulníků osazených našim zařízením ve skutečných podmínkách hasebních zásahů odhalí celou škálu dalšího možného využití zařízení LIQUID 500.

Zařízení LIQUID 500 je naprosto unikátní vestavěnou hasební jednotkou určenou pro vnitřní přepravu pětiset litrů hasební látky a její následné cílené vypuštění přímo do prostoru požářiště. Při jeho nasazení bude maximálně zvýšena bezpečnost hasebního zásahu i osob, které se na zásahu budou samy podílet.

Zařízením LIQUID 500, které je umístěno na palubě vrtulníku je možné přepravit hasební látku do prostoru hromadných havárií, zemědělských a lesních požárů, výškových budov a těžko dostupných chatových oblastí.

Zařízení LIQUID 500 bylo konstruktéry společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. vytvořeno tak, aby jeho použitelnost při aplikacích nebyla omezena pouze na hasební činnost.

Zařízení LIQUID 500 se dle názoru odborné veřejnosti v budoucnu stane zásadním pomocníkem hasičů při likvidaci požárů a chemických či jiných havárií na celém světě.

Hasební speciál osazený zařízení LIQUID 500

Prostor do kterého je zařízení LIQUID 500 osazeno u BÖ-105CB


Předvedení manévrovatelnosti se zařízením LIQUID 500

Předvedení manévrovatelnosti se zařízením LIQUID 500

Plnění hasební látkou

Plnění hasební látkou

Předvedení hašení motorových vozidel

Předvedení hašení motorových vozidel

Prohlídka následků žáru a výpočet účinnosti hašení v plné žáru ohniska

Předvedení hašení porostu

Předvedení křovinového hašení širším kuželem proudu hasební látky

Předvedení porostového hašení velmi širokým kuželem proudu hasební látky

Předvedení porostového hašení velmi širokým kuželem proudu hasební látky se smáčedlem

Předvedení porostového hašení lafetou

Řízený zápal slámy

Předvedení hašení slámy proudnicí

Předvedení hašení slámy proudnicí

Předvedení hašení v těžko dostupných místěch

Předvedení hašení budov

Předvedení nouzového odhozu zátěže pro případ závady na vrtulníku

Předvedení cíleného jednorázového vypuštění hasební látky